fbpx

Nowe funkcjonalności w PINmaster

Czym PINmaster różni się od innych rozwiązań dostępnych na rynku? Uważamy, że naszą zasadniczą przewagą jest to, że jesteśmy autorami systemu PINmaster. Z tego wynikają konkretne korzyści. Przede wszystkim możemy dopasowywać funkcjonalności systemu pod potrzeby naszych użytkowników. A największą zaletą jest to, że z takich rozszerzeń korzystać mogą wszyscy nasi klienci!

W odpowiedzi na zgłaszane sugestie, do aplikacji PINmaster dodaliśmy ostatnio nowe funkcjonalności:

  • Możliwość automatycznego wysyłania wiadomości w angielskiej wersji językowej na wszystkie zagraniczne numery
  • Podgląd informacji o check-inie na karcie rezerwacji

System PINmaster od zawsze oferował, tak uważamy, najbardziej rozbudowany moduł komunikacji z gośćmi: poprzez różne kanały (email, strona, SMS) oraz zdarzenia generujące komunikację (rezerwacja, check-in, żądanie kodu). Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej automatyzacji obsługiwanych procesów, dlatego komunikacja odbywa się w oparciu o predefiniowane szablony wiadomości. Użytkownicy mają możliwość swobodnego tworzenia własnych szablonów takich wiadomości i ich wersji językowych. Dotychczas obsługa rezerwacji wymagała samodzielnego dobierania odpowiedniej wersji językową komunikatów dla każdej rezerwacji lub wyboru domyślnego zestawu, który najczęściej był w jęz. polskim. Dla klientów, którzy obsługują dziesiątki czy setki rezerwacji oraz pobierają je automatycznie z systemów rezerwacyjnych prowadziło to do sytuacji, że najczęściej goście z zagranicy i tak otrzymywali wiadomości w jęz. polskim…

Z kolei najczęstszą potrzebą związaną z obsługą rezerwacji była możliwość szybkiego sprawdzenia statusu self-checkinu. Dane te co prawda można wyciągnąć z rejestru aktywności, natomiast wymagało to przejrzenia całego logu i wyfiltrowania potrzebnych informacji.

Mając na uwadze powyższe potrzeby, wprowadziliśmy od listopada do systemu  kolejne zmiany…

Informacja o check-inie

W najnowszej wersji oprogramowania wszystkie dostępne informacje o check-inie gościa są prezentowane w przejrzysty sposób od razu na karcie rezerwacji:

Status zameldowania zawiera informacje:

  • Czy nastąpił check-in?
  • Sposób dokonania check-inu: automatyczny (auto_code), self-checkin (poprzez ivr), poprze stronę www
  • Czas check-inu

Dodatkowo prezentowane są informacje o typach i dokładnych terminach wysyłki poszczególnych wiadomości związanych z rezerwacją.

Automatyczne wiadomości na numery zagraniczne

W dotychczasowej wersji systemu użytkownik ma pełną swobodę w definiowaniu treści, w tym w odpowiedniej wersji językowej, wszystkich wiadomości wysyłanych w ramach obsługi rezerwacji. W gestii użytkownika leży przygotowanie takich szablonów wiadomości (różnych wersji językowych) i zastosowanie właściwych dla odpowiednich rezerwacji (np. dla zagranicznych gości).

W obecnej wersji można włączyć możliwość automatycznej wysyłki predefiniowanych szablonów w jęz. angielskim do wszystkich zagranicznych numerów telefonów. Dzięki temu rozwiązaniu nie trzeba zmieniać domyślnego zestawu komunikatów dla każdej rezerwacji, w której spodziewamy się zagranicznych gości. Komunikaty obcojęzyczne zostaną automatycznie wysłane na zagraniczne numery telefonów.

Użytkownicy mają do wyboru: dotychczasowy sposób obsługi lub automatyczną wysyłkę angielskiej wersji językowej komunikatów na wszystkie numery zagraniczne.